Služby


Co jsme schopni zajistit a co si od nás můžete půjčit.

Organizace akcí


Jsme schopni zajistit kompletní služby spojené s organizací akcí - kompletní organizační náležitosti hromadných akcí jako oslavy, hody, slavnosti, jarmarky a podobně.

 • organizace slavností
 • organizace jarmarků
 • organizace farmářských trhů
 • pořádání hodů
 • zajistíme řemeslné trhy
 • pořádáme koncerty
 • organizace oslav

Půjčování vybavení


Jsme schopni způjčit vybavení, které je pro organizování větších akcí potřebné. Jedná se zejména o pódia, konstrukce, pivní sety, stany a stánky.

 • pódia jakékoli velikosti včetně zastřešení
 • konstrukce pro osvětlení a ozvučení k pódiím
 • pivní sety jsou ideální pro použití v pártystanech, při zahradních slavnostech
 • dřevěné stánky pro prodejce např. na jarmarcích (rozměr 2x2 metry)
 • menší stany (rozměry 3x3m, 3x6m, 6x12m)
 • velkopološné stany (rozměry 10x10m, 10x15m, 10x20m)

Referenční akce

S organizací akcí máme velice bohaté zkušenosti. Naše sdružení pořádá několik tradičních jarmarků a slavností, které navštěvují až desetitisíce lidí.

 • MDFF Kunovské léto
 • Jarmarky v Uherském Hradišti
 • Slavnosti obcí a měst
 • Velikonoční jarmarky
 • Vánoční jarmarky
 • Slavnostní vína 
 • Slavnosti piva
 • Koncerty v Uherském Hradišti

Akce


Akce které pořádáme a nebo pomáháme zajišťovat.
 • Vánoční jarmark 11. - 22.12. 2021 v Uherském Hradišti

  Vánoční jarmark 11. - 22.12. 2021 v Uherském Hradišti
  Od 11.12.2021 do 22.12.2021

  Tradiční vánoční jarmark v Uherském Hradišti nabídne ukázky ruční výroby, košíkářského nebo kovářského řemesla.

  Registrace na tuto akci byly již uzavřeny..

Projekty


Na krídlach krídloviek

Projekt č. 22410120042

Primárním cílem projektu je zprostředkování přeshraniční spolupráce mezi kulturní societou České a Slovenské republiky, uchování  a rozvoj lidové kultury obou přeshraničních regionů v oblasti tradiční venkovské dechové hudby, vzájemná podpora a prohlubování vztahů mezi kolektivy dechových hudeb, rozvoj zájmu participace o tento druh hudby s akcentem na uchovávání tradičního lidového projevu minulých generací. Projekt si klade za cíl zprostředkování přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými kolektivy dechové hudby, vzájemné si předávání zkušeností a repertoáru, který se v dané oblasti vyskytuje, čímž se rozšiřuje nejenom odborný růst jednotlivých těles, ale také povědomí publika, obyvatel dané lokality.


Tvůrčí dialogy v tradici přes hranici

Projekt č. 2241012000301

Projekt se zaměřuje na zviditelnění neobyčejného kulturního bohatství Zlínského kraje na jedné straně a Trenčianského samosprávného kraje na straně druhé. Opírá se o jedinečné historické dědictví a specifické projevy hmotné i nehmotné kultury, které jsou odrazem života s odlišným rázem a charakterem krajiny. Specifický cíl projektu představuje kulturní výměna, posílení vzájemných vztahů, důvěrnější poznání vzájemných specifik v oblasti tradiční lidové kultury, její využití pro vzájemné sblížení na obou stranách hranice a vytvoření podmínek pro soustavnou reciproční výměnu kulturních hodnot duchovního i materiálního charakteru (vytvoření monografií tradic jednotlivých lokalit, výměna souborů, sólistů, muzik, výměny lidových tvůrců, jejich rukodělné dílny, příprava scénářů, realizace výstav mistrů řemesla, prezentace a prodej jejich sortimentu, vytváření hodnotného souboru výrobků k výstavním realizacím na obou stranách hranice).

Kontakt


Kdo zastupuje sdružení a kontaktní informace.
Občanské sdružení "Kunovjan", z.s.
Záchalupčí 952
686 04 Kunovice


Občanské sdružení Kunovjan vzniklo v roce 1994 a sdružuje asi 100 lidí, kterým není lhostejný volný čas dětí, mládeže, dospělých a stárnoucích lidí. Hlavní náplní je pěstování, uchovávání a rozvíjení tradic a kulturního a duchovního dědictví.Stěžejní akcí je mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“, který je každoročně pořádán v rámci souměstí Kunovice - Uh. Hradiště - Staré Město a je považován za vrcholný a prestižní festival Zlínského kraje a ČR, se statutem CIOFF. 

Hlavní náplní akce je prezentace folklorních skupin, souborů a muzik, hudebních, tanečních a pěveckých soutěží a přehlídek, s realizací řezbářské školy a řezbářského sympozia, tradičního jarmarku a výtvarných dílen.


Kontakt


Kdo zastupuje sdružení a kontaktní informace.
Občanské sdružení "Kunovjan", z.s.
Záchalupčí 952
686 04 Kunovice
Antonín Polášek
předseda sdružení
cell gsm: +420 604 311 650
Libor Habarta
jednatel sdružení
cell gsm: +420 775 084 333
Mgr. Marta Polášková
tajemník sdružení
cell gsm: +420 604 752 044