Služby


Co jsme schopni zajistit a co si od nás můžete půjčit.

Organizace akcí


Jsme schopni zajistit kompletní služby spojené s organizací akcí - kompletní organizační náležitosti hromadných akcí jako oslavy, hody, slavnosti, jarmarky a podobně.

 • organizace slavností
 • organizace jarmarků
 • organizace farmářských trhů
 • pořádání hodů
 • zajistíme řemeslné trhy
 • pořádáme koncerty
 • organizace oslav

Půjčování vybavení


Jsme schopni způjčit vybavení, které je pro organizování větších akcí potřebné. Jedná se zejména o pódia, konstrukce, pivní sety, stany a stánky.

 • pódia jakékoli velikosti včetně zastřešení
 • konstrukce pro osvětlení a ozvučení k pódiím
 • pivní sety jsou ideální pro použití v pártystanech, při zahradních slavnostech
 • dřevěné stánky pro prodejce např. na jarmarcích (rozměr 2x2 metry)
 • menší stany (rozměry 3x3m, 3x6m, 6x12m)
 • velkopološné stany (rozměry 10x10m, 10x15m, 10x20m)

Referenční akce

S organizací akcí máme velice bohaté zkušenosti. Naše sdružení pořádá několik tradičních jarmarků a slavností, které navštěvují až desetitisíce lidí.

 • MDFF Kunovské léto
 • Jarmarky v Uherském Hradišti
 • Slavnosti obcí a měst
 • Velikonoční jarmarky
 • Vánoční jarmarky
 • Slavnostní vína 
 • Slavnosti piva
 • Koncerty v Uherském Hradišti

Akce


Akce které pořádáme a nebo pomáháme zajišťovat.
Momentálně zde nejsou akce k zobrazení.

Projekty


Na krídlach krídloviek

Projekt č. 22410120042

Primárním cílem projektu je zprostředkování přeshraniční spolupráce mezi kulturní societou České a Slovenské republiky, uchování  a rozvoj lidové kultury obou přeshraničních regionů v oblasti tradiční venkovské dechové hudby, vzájemná podpora a prohlubování vztahů mezi kolektivy dechových hudeb, rozvoj zájmu participace o tento druh hudby s akcentem na uchovávání tradičního lidového projevu minulých generací. Projekt si klade za cíl zprostředkování přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými kolektivy dechové hudby, vzájemné si předávání zkušeností a repertoáru, který se v dané oblasti vyskytuje, čímž se rozšiřuje nejenom odborný růst jednotlivých těles, ale také povědomí publika, obyvatel dané lokality.


Tvůrčí dialogy v tradici přes hranici

Projekt č. 2241012000301

Projekt se zaměřuje na zviditelnění neobyčejného kulturního bohatství Zlínského kraje na jedné straně a Trenčianského samosprávného kraje na straně druhé. Opírá se o jedinečné historické dědictví a specifické projevy hmotné i nehmotné kultury, které jsou odrazem života s odlišným rázem a charakterem krajiny. Specifický cíl projektu představuje kulturní výměna, posílení vzájemných vztahů, důvěrnější poznání vzájemných specifik v oblasti tradiční lidové kultury, její využití pro vzájemné sblížení na obou stranách hranice a vytvoření podmínek pro soustavnou reciproční výměnu kulturních hodnot duchovního i materiálního charakteru (vytvoření monografií tradic jednotlivých lokalit, výměna souborů, sólistů, muzik, výměny lidových tvůrců, jejich rukodělné dílny, příprava scénářů, realizace výstav mistrů řemesla, prezentace a prodej jejich sortimentu, vytváření hodnotného souboru výrobků k výstavním realizacím na obou stranách hranice).

Kontakt


Kdo zastupuje sdružení a kontaktní informace.
Občanské sdružení "Kunovjan", z.s.
Záchalupčí 952
686 04 Kunovice


Občanské sdružení Kunovjan vzniklo v roce 1994 a sdružuje asi 100 lidí, kterým není lhostejný volný čas dětí, mládeže, dospělých a stárnoucích lidí. Hlavní náplní je pěstování, uchovávání a rozvíjení tradic a kulturního a duchovního dědictví.Stěžejní akcí je mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“, který je každoročně pořádán v rámci souměstí Kunovice - Uh. Hradiště - Staré Město a je považován za vrcholný a prestižní festival Zlínského kraje a ČR, se statutem CIOFF. 

Hlavní náplní akce je prezentace folklorních skupin, souborů a muzik, hudebních, tanečních a pěveckých soutěží a přehlídek, s realizací řezbářské školy a řezbářského sympozia, tradičního jarmarku a výtvarných dílen.


Kontakt


Kdo zastupuje sdružení a kontaktní informace.
Občanské sdružení "Kunovjan", z.s.
Záchalupčí 952
686 04 Kunovice
Antonín Polášek
předseda sdružení
cell gsm: +420 604 311 650
Libor Habarta
jednatel sdružení
cell gsm: +420 775 084 333
Mgr. Marta Polášková
tajemník sdružení
cell gsm: +420 604 752 044